RONSTAN 30 BB SERIE ORBIT

RF25109 20bb single. lashing

lt65511029
9.316.800.414.185,00
*D = Nylatron sheave bearing
Bestel
 • Beschrijving
*D = Nylatron sheave bearing
Fabr nr.|Omschrijving|SWL kg|BL kg#RF25109|enkel, lashing|250|550

RF35100 30bb single. becket. swivel

lt65511030
9.316.800.404.957,00
*D = Nylatron sheave bearing
Bestel
 • Beschrijving
*D = Nylatron sheave bearing
Fabr nr.|Omschrijving|SWL kg|BL kg#RF35100|enkel met swivel|300|600

RF35100a 30bb single.slotted hd.post

lt65511031
9.316.800.415.052,00
*D = Nylatron sheave bearing
Bestel
 • Beschrijving
*D = Nylatron sheave bearing
Fabr nr.|Omschrijving|SWL kg|BL kg#RF35100A|enkel, slotted, swivel|300|600

RF35100d 30. single. becket. swivel

lt65511032
9.316.800.432.998,00
*D = Nylatron sheave bearing
Bestel
 • Beschrijving
*D = Nylatron sheave bearing
Fabr nr.|Omschrijving|SWL kg|BL kg#RF35100D|enkel met swivel|300|600

RF35101 30bb single. becket h.fixed

lt65511033
9.316.800.404.940,00
*D = Nylatron sheave bearing
Bestel
 • Beschrijving
*D = Nylatron sheave bearing
Fabr nr.|Omschrijving|SWL kg|BL kg#RF35101|enkel, H.fixed|300|600

RF35101d 30 single. becket. h.fixed

lt65511034
9.316.800.432.981,00
*D = Nylatron sheave bearing
Bestel
 • Beschrijving
*D = Nylatron sheave bearing
Fabr nr.|Omschrijving|SWL kg|BL kg#RF35101D|enkel, H.fixed|300|600

RF35140 30bb single. st.up. swivel

lt65511040
9.316.800.415.045,00
*D = Nylatron sheave bearing
Bestel
 • Beschrijving
*D = Nylatron sheave bearing
Fabr nr.|Omschrijving|SWL kg|BL kg#RF35140|enkel, stand-up, swivel|300|600

RF35141 30bb single. st.up. h.fixed

lt65511041
9.316.800.415.038,00
*D = Nylatron sheave bearing
Bestel
 • Beschrijving
*D = Nylatron sheave bearing
Fabr nr.|Omschrijving|SWL kg|BL kg#RF35141|enkel, stand-up, H.fixed|300|600

RF35151 30bb cheek

lt65511042
9.316.800.404.964,00
*D = Nylatron sheave bearing
Bestel
 • Beschrijving
*D = Nylatron sheave bearing
Fabr nr.|Omschrijving|SWL kg|BL kg#RF35151|Voetblok|300|600

RF35202 30bb double

lt65511043
9.316.800.404.971,00
*D = Nylatron sheave bearing
Bestel
 • Beschrijving
*D = Nylatron sheave bearing
Fabr nr.|Omschrijving|SWL kg|BL kg#RF35202|dubbel, fixed shackle|450|900

RF35212 30bb double becket

lt65511044
9.316.800.404.988,00
*D = Nylatron sheave bearing
Bestel
 • Beschrijving
*D = Nylatron sheave bearing
Fabr nr.|Omschrijving|SWL kg|BL kg#RF35212|dubbel, fixed, hondsvot|450|900

RF35284 30bb fixed head linked

lt65511045
9.316.800.418.763,00
*D = Nylatron sheave bearing
Bestel
 • Beschrijving
*D = Nylatron sheave bearing
Fabr nr.|Omschrijving|SWL kg|BL kg#RF35284|enkel, enkel, linked|300|600

RF35286 30bb fixed head cl.ring

lt65511046
9.316.800.418.787,00
*D = Nylatron sheave bearing
Bestel
 • Beschrijving
*D = Nylatron sheave bearing
Fabr nr.|Omschrijving|SWL kg|BL kg#RF35286|enkel, enkel, clew ring|300|600

RF35302 30bb triple

lt65511047
9.316.800.404.995,00
*D = Nylatron sheave bearing
Bestel
 • Beschrijving
*D = Nylatron sheave bearing
Fabr nr.|Omschrijving|SWL kg|BL kg#RF35302|triple, fixed shackle|550|1100

RF35312 30bb triple becket

lt65511048
9.316.800.405.008,00
*D = Nylatron sheave bearing
Bestel
 • Beschrijving
*D = Nylatron sheave bearing
Fabr nr.|Omschrijving|SWL kg|BL kg#RF35312|triple, fixed, hondsvot|550|1100

RF35322 30bb triple cleat

lt65511049
9.316.800.405.015,00
*D = Nylatron sheave bearing
Bestel
 • Beschrijving
*D = Nylatron sheave bearing
Fabr nr.|Omschrijving|SWL kg|BL kg#RF35322|triple, cleat|550|1100

RF35332 30bb triple becket cleat

lt65511050
9.316.800.405.022,00
*D = Nylatron sheave bearing
Bestel
 • Beschrijving
*D = Nylatron sheave bearing
Fabr nr.|Omschrijving|SWL kg|BL kg#RF35332|triple, cleat, becket|550|1100

RF1850s-2 dee shackle 3/16 (2st)

lt65511051
9.316.800.430.253,00
*D = Nylatron sheave bearing
Bestel
 • Beschrijving
*D = Nylatron sheave bearing
/"/"/"RF1850S-2 DEE SHACKLE 3//16/"/"/"/" Fabr nr.|Omschrijving|passend op#||
!