Mini kogelkraan

5241006

Mini kogelkraan 2x binnendraad 1/4

Mini kogelkraan 2x binnendraad 3/8

Mini kogelkraan 2x binnendraad 1/2

Mini kogelkraan binnen/buitendraad 1/4

Mini kogelkraan binnen/buitendraad 3/8

Mini kogelkraan binnen/buitendraad 1/2

!