blz640

Antal Aluminium block serie OPF-60, kogelgelagerd, swivel block

allpa
an5400601
8719182098102
 
Bestel

Antal Aluminium block serie OPF-60, kogelgelagerd, swivel block + becket (hondsvot)

allpa
an5400602
8719182098164
Bestel

Antal Aluminium block serie OPF-60, kogelgelagerd, double sheave block

allpa
an5400603
8719182098225
Bestel

Antal Aluminium block serie OPF-60, kogelgelagerd, double sheave block + becket (hondsvot)

allpa
an5400604
8719182098287
Bestel

Antal Aluminium block serie OPF-60, kogelgelagerd, triple sheave block

allpa
an5400605
8719182098409
Bestel

Antal Aluminium block serie OPF-60, kogelgelagerd, triple sheave block + becket (hondsvot)

allpa
an5400606
8719182098461
Bestel

Antal Aluminium block serie OPF-60, kogelgelagerd, single fiddle block

allpa
an5400607
8719182098522
5400607
Bestel

Antal Aluminium block serie OPF-60, kogelgelagerd, single fiddle block + becket (hondsvot)

allpa
an5400608
8719182098584
Bestel

Antal Aluminium block serie OPF-60, kogelgelagerd, simple web block

allpa
an5400609
8719182098645
Bestel

Antal Aluminium block serie OPF-60, kogelgelagerd, simple web block + becket (hondsvot)

allpa
an5400610
8719182098706
Bestel

Antal Aluminium cam cleat single block serie OPF-60

allpa
an5400620
8719182099246
Bestel

Antal Aluminium cam cleat Dubbelblock serie OPF-60

an5400620/2
8719182782742
 
Bestel

Antal Aluminium cam cleat Tripleblock serie OPF-60

an5400620/3
8719182782803
 
Bestel
!